پروژه بررسی عوامل موثر بر مطالعه غیر درسی دانش آموزان

سپتامبر 5, 2015

کتاب از دیر باز یکی از مهمترین ابزار آگاهی و بصیرت به شمار می آید و امروزه نیز جوامع انسانی درابقای موجودیت فرهنگی نقش اساسی دارد . بگونه ای که میزان مطالعه و گرایش به کتاب از مهمترین شاخص های رشد می باشد . از آن جایی که دوره متوسطه نیز یکی از دوره های حساس و اثر بخش درامر توسعه اقتصادی اجتماعی ، کشورها می باشد ، توجه به مسائل این مقطع علی الخصوص میزان مطالعه و عوامل مؤثر بر آن برای گام نهادن به سوی توسعه و پیشرفت ضرورری به نظر می رسد .

فهرست مطالب:

فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت مسئله
تعاریف واژه ها
اهداف تحقیق
اهداف کلی
اهداف جزئی
سوالات تحقیق
فصل دوم
اهمیت کتاب و کتابخوانی در اسلام
ویژگی های کتابخانه
نقش مطالعه کتب غیر درسی درتحقق اهداف آموزش و پرورش
هدفهای کتابخانه و انواع آن
مطالعه و اهمیت آن
پیشینه تحقیق
فصل سوم
نمونه آماری تحقیق و سوالات پرسشنامه
سوالات پرسشنامه
پیشنهادات
منابع و ماخذ

تعداد صفحات: ۲۷
فرمت فایل: word

490,000.00 ریال – خرید

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند