مقیاس ترس از ارزیابی منفی واتسون و فرند (FNE)
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۳۰ هدف: سنجش افرادی که ترس از ارزیابی منفی دارند سازندگان پرسشنامه: واتسون و فرند معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۶۹ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس ترس از ارزیابی منفی لری – فرم کوتاه (BFNES)
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: توصیف شناختارهای ترس آور و نگران کننده زیر مقیاس ها: وجود ترس و نگرانی درباره ی ارزیابی منفی دیگران – نبود ترس و نگرانی درباره ی ارزیابی منفی دیگران نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۳ تعداد صفحات: ۱۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه ارزیابی شناختی کودکان زاتر و چاسین (CCAQ)
پرسشنامه / آگوست 26, 2015

تعداد گویه ها: ۴۰ هدف: سنجش شناخت های مرتبط با اضطراب امتحان زیر مقیاس ها: ارزیابی منفی – افکار ناکارآمد – ارزیابی مثبت – افکار کارآمد نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۳ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.