پرسشنامه بودجه بندی برنامه ای (PPBS)
پرسشنامه / آگوست 29, 2015

تعداد گویه ها: ۵ هدف: ارزیابی استراتژی های بودجه بندی برای تخصیص منابع برمبنای برنامه محوری معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه بودجه بندی بر مبنای صفر (ZBB)
پرسشنامه / آگوست 29, 2015

تعداد گویه ها: ۸ هدف: ارزیابی استراتژی های بودجه بندی برای تخصیص منابع بر مبنای صفر معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.