پرسشنامه اعتیاد به کار
پرسشنامه / ژانویه 14, 2016

تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: سنجش اعتیاد به کار در افراد معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه اعتیاد به کار
پرسشنامه / آگوست 27, 2015

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش میزان اعتیاد به کار نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.