مستند اقدام پژوهی جذاب نمودن درس انشاء برای دانش آموزان
مستندات اقدام پژوهی / سپتامبر 22, 2016

انشا در لغت به معنی سخن آفریدن و نشو نما دادن و بزرگ گردانیدن است. و در اصطلاح ادبیات عبارت از نگارش جمله ها و عبارتهایی است که افکار و اندیشه نویسنده را به صورتی روشن و زیبا بیان کند تا خواننده آنها را به آسانی بفهمد و برای او خوشایند باشد. یکی از عوامل متعدد ناموفق بودن درس انشا نداشتن روش مناسب است. لزوم به کارگیری روش مطلوب در تدریس به اندازه ای است که بعضی از دست اندرکاران علوم تربیتی بهره گیری از روش های مناسب را مهم تر از دانش آن درس دانسته اند. فهرست مطالب مقدمه بیان مساله چرا باید انشا و جمله نویسی در ما تقویت شود؟ توصیف وضعیت موجود مفاهیم و واژگان گردآوری اطلاعات و شواهد(۱) پیشینه ی تحقیق در مورد درس انشا تجزیه و تحلیل اطلاعات شواهد (۱) چگونگی انجام کار نتایج گردآوری شواهد (۲) نتیجه گیری پیشنهادات تعداد صفحات: ۱۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مستند اقدام پژوهی چگونه توانستم نوشتن انشاء را برای دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی تقویت نمایم؟

یکی از هدف های اساسی درس انشاء در مدارس تقویت قوه استدلال و تفکر و دقت دانش آموزان و وادار کردن آن ها به درست دیدن و درست شنیدن و سپس دیده و شنیده ی خود را به طرز ساده و روشن بیان کردن و نوشتن است که این کار از جمله سازی ساده شروع می شود و تا نوشتن مقاله در یک موضوع و کسب مهارت در نگارش پیش می رود . فهرست مطالب توصیف وضعیت موجود و بیان مسأله گردآوری اطلاعات و شواهد (۱) پیشینه تجزیه و تحلیل شواهد (۱) تجزیه و تحلیل داده ها انتخاب راه حل جدید به صورت موقت اجرای طرح جدید و نظارت بر آن گردآوری شواهد (۲) جمع بندی و نتیجه گیری ارزیابی تأثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن ارائه پیشنهاد منابع پیوست تعداد صفحات: ۲۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.