آزمایش حل مسأله (انعطاف پذیری ذهن)
پرسشنامه / ژانویه 25, 2016

هدف: مطالعه استعداد آزمودنی در تعویض نگرش به هنگام حل مسئله معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد روش اجرا: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی نئو NEO-FFI (فرم کوتاه)
پرسشنامه / سپتامبر 10, 2015

تعداد گویه ها: ۶۰ هدف: ارزیابی پنج عامل شخصیتی روان نژندی، برونگرایی، انعطاف پذیری، مسئولیت پذیری و دلپذیر بودن زیر مقیاس ها: روان نژندی – برونگرایی – انعطاف پذیری – دلپذیر بودن – با وجدان بودن نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه انعطاف پذیری خانواده
پرسشنامه / آگوست 28, 2015

تعداد گویه ها: ۱۶ هدف: ارزیابی میزان انعطاف پذیری در خانواده نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.