پرسشنامه انگیزش کارکنان
پرسشنامه / آگوست 28, 2015

تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: سنجش انگیزش در بین کارکنان در سازمان زیر مقیاس ها: انتظار – جاذبه – تلاش معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.