مستندسازی تجربیات شغلی رشته علوم اجتماعی برای اخذ رتبه عالی (۲)
مستندات تجربیات شغلی / سپتامبر 19, 2015

تدریس علوم اجتماعی در مقاطع مختلف ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان بخش مهمی از فعالیت اساسی و هدفداری است که تحت عنوان «جامعه پذیری کودکان و نوجوانان» می توان آن را جمع بندی و خلاصه نمود. کتب درسی در ایران به صورت متمرکز و از بالا به پایین تهیه شود و علیرغم تلاش فراوانی که مولفین و دست اندرکاران امور انجام می دهند. فاصله بین مفاهیم و دنیای ایجاد شده توسط کتب درسی با واقعیت های موجود در جامعه به ویژه با توجه به تنوع فرهنگی در خرده فرهنگ های مختلف بسیار است و گاهی معلمان در ارائه مطالب و محتوای گردآوری شده دچار مشکلات متعدد هستند. در سطوح ابتدایی سعی شده است مطالب اجتماعی به صورت کمی ارائه شود زیرا در این مقطع هنوز دانش آموز قادر به تفکیک و درک بسیاری از مطالب به صورت مجزا نیست. بنابراین آنچه که لازم است تا یک کودک بتواند ارتباط درستی با پیرامون خود برقرار کند با هم به او ارائه می شود. دروس مطالعات اجتماعی مجموعه ای بسیار ساده از موضوعات متفاوت مانند تاریخ، جغرافیا، اقتصاد، مردم شناسی، جامعه شناسی و روان شناسی می باشد که در ارتباط با انسان است. این علوم بدون این که هویتشان زیر سوال برود همگی…