مستند اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل خواندن دانش آموز پایه پنجم را بهبود بخشم؟

با توجه به اینکه خواندن، از اهداف مهم در دوره ی ابتدایی به شمار می رود. در این پژوهش سعی بر آن شده است که مشکل خواندن، یکی از دانش آموزان بررسی شود و با استفاده از ابزار های گوناگون به کار رفته در پژوهش اطلاعاتی در این زمینه به دست آید. سپس در بخش تجزیه و تحلیل سعی بر آن شده است که از منابع مختلف توضیحاتی در مورد خواندن و عوامل به وجود آورنده ی مشکل خواندن پرداخته شده است که با ارائه ی راهکار های مختلف و در عین حال اثر بخش ، دانش آموز به پیشرفت،در امر خواندن نائل آید، برای داوری در زمینه ی پیشرفت دانش آموز ، مورد نظر نیز مطالبی ذکر گردیده است. فهرست مطالب چکیده مقدمه بیان مسأله و توصیف وضعیت موجود گردآوری شواهد اول (گردآوری اطلاعات) تحلیل و تفسیر اطلاعات انتخاب راه حل موقت و ایجاد تغییر چگونگی اجرای راه حل ها راه حل های انتخابی گردآوری شواهد دوم اعتباربخشی به راه حل ها نتایج و نتیجه گیری پیشنهادات منابع تعداد صفحات: ۲۰ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.