پرسشنامه بهداشت روانی
پرسشنامه / ژانویه 29, 2016

تعداد گویه ها: ۴۶ هدف: سنجش بهداشت روانی زیر مقیاس ها: وضعیت مثبت بهداشت روانی – وضعیت منفی بهداشت روانی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۳۸۷ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه نگرش بهداشت روانی اجتماع
پرسشنامه / ژانویه 25, 2016

تعداد گویه ها: ۲۲ هدف: بررسی نگرش بهداشت روانی اجتماع معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پایان نامه مقایسه مهارتهای ورزشی و بهداشتی دانش آموزان فاقد و واجد مربی تربیت بدنی و بهداشت مدارس ابتدایی

مدرسه مهم ترین ارگان سازمان یافته اجتماعی است که باید با آموزش و پرورش اصولی به کودکان و نوجوانان فرصتی را فراهم نماید تا استعدادها و قابلیت های کودکان شکوفا شده و در ایجاد محیط سالم و زندگی مسئولانه و با نشاط، خود آنها مسئولیت را بر عهده داشته و مشارکت نمایند. مهارت های ورزشی و بهداشتی ضروری است برای دانش آموزان امروز برای داشتن جامعه پویا و مترقی و سالم فردا، لذا آموزش مهارت های بهداشتی و ورزشی به دانش آموزان از جمله اهداف مهم نظام های آموزش و پرورش جهان و از جمله کشورمان می باشد. تحقیق حاضر به منظور بررسی مهارت های ورزشی و بهداشتی دانش آموزان مدارس ابتدایی و مقایسه مهارت های مربوطه در دانش آموزان فاقد و واجد مربیان تربیت بدنی و بهداشت انجام گرفته است. این پژوهش از نوع علی مقایسه ای پس رویدادی بوده که بصورت میدانی در سطح مدارس استان انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش عبارت بودند از کلیه دانش آموزان مدارس ابتدایی دخترانه و پسرانه استان که در مدارس استان مشغول تحصیل بودند، طبق جدول (مورگان ۱۹۹۰) برای بررسی مهارت های ورزشی تعداد ۷۷۱ و برای بررسی مهارت های بهداشتی ۷۷۰ نفر از دانش آموزان مدارس ابتدایی استان مورد بررسی قرار…

پایان نامه بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس و انطباق آن با استانداردهای ملی

تحقق اهداف مقدس تعلیم و تربیت نیازمند فراهم آوردن عوامل متعدد از جمله تدارک فضاهای آموزشی و پرورشی مناسب می باشد زیرا شرایط فیزیکی و محیط مادی مکانی که کودکان و نوجوانان جامعه در حساس ترین دوران زندگی حداقل ۶ ساعت از شبانه روز را در آن سپری می سازند در حفظ و تأمین تندرستی آنها نقش مهمی را بر عهده دارد، رفتار آنها را تحت تأثیر قرار داده و بر چگونگی برنامه های آموزشی و پرورشی اثر می گذارد. در واقع فضای کالبدی مطلوب، زمینه را برای افزایش یادگیری و بروز رفتارهای هنجار و مطلوب مساعد می سازد (استاندارد ملی ۵۰۲۲). ایمنی و بهداشت محیط مدارس که در استانداردهای سلامت مدارس، آیین نامه بهداشت محیط مدارس و فصل چهارم آیین نامه اجرایی مدارس به آن توجه و تأکید شده است. از اصول اولیه بهداشت مدارس و ایجاد محیطی سالم و ایمن در مدارس است. محیط مدارس باید به گونه ای باشد تا از هر لحاظ به نیازهای جسمی، روانی و اجتماعی دانش آموزان پاسخ دهد، البته در آموزش و پرورش نوین فضای فیزیکی به عنوان یک عامل زنده و پویا در انجام فعالیت های آموزشی و تربیتی دانش آموزان تلقی می گردد. بنابراین اگر در مدرسه آب سالم، سرویس…