پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران کلیوی (KDQOL-SF)
پرسشنامه / آوریل 11, 2016

تعداد گویه ها: ۷۹ هدف: ارزیابی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری کلیوی زیر مقیاس ها: زیرمقیاس های اختصاصی سلامت (علایم و مشکلات، اثر بیماری کلیوی، بار بیماری کلیوی، وضعیت کاری، عملکرد شناختی، کیفیت تعاملات اجتماعی، عملکرد جنسی، خواب، حمایت اجتماعی، تشویق کاکنان بخش دیالیز، رضایت بیماران و درجه بندی کلی سلامت) – زیرمقیاس های عمومی سلامت (عملکرد جسمانی، محدودیت در نقش به علت مشکلات جسمی، درد جسمانی، سلامت کلی، سرزندگی، عملکرد اجتماعی، محدودیت در نقش به علت مشکلات احساسی و سلامت روان) معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۲۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.