مستند اقدام پژوهی چگونه توانستم توجه دانش آموز را به کلاس جلب کنم؟
مستندات اقدام پژوهی / آگوست 27, 2016

از جمله عواملی که در افزایش بهره وری در مطالعه و درک بهتر درسها و موفقیت در تحصیل بسیار موثر است ، داشتن تمرکز حواس به هنگام مطالعه است یعنی فرد در خود این توانایی را ایجاد کند که با اختیار و توجه دقت خود را بر روی موضوع یا کاری که انتخاب کرده با میل و اراده متمرکز نماید و از توجه به سایر موضوعات و کارها جلوگیری کند. تمرکز نسبی است یعنی تقریبا همه افراد تا حدودی از آن بهره مند هستند و کسی نمی تواند ادعا کند کاملا بی دقت است و یا همیشه تمرکز حواس دارد. فراموش نکنیم تمرکز کارایی حافظه را افزایش می دهد. تمرکز یک امر اکتسابی است و با مهارت های لازم افزایش می یابد. تمرکز حواس یعنی عوامل حواس پرتی را به حداقل رساندن.پس برقراری تمرکز حواس به میزان کاهش عوامل حواس پرتی بستگی دارد. یعنی هر چه عوامل مزاحم و مخل تمرکز بیشتر باشند توانایی حفظ تمرکز حواس کمتر است و برعکس. فهرست مطالب چکیده مقدمه توصیف وضع موجود گردآوری اطلاعات (شواهد۱) پرسشنامه مدیریت زمان ادبیات و پیشینه تحقیق تعریف و تبیین واژه های کلیدی شیوه های گردآوری اطلاعات تجزیه و تحلیل داده ها به طور کلی علل بی دقتی و…