مستند اقدام پژوه چگونه توانستم یادگیری (ضعف درسی) دانش آموزانم را بهبود بخشم؟
مستندات اقدام پژوهی / سپتامبر 18, 2015

بارها در کلاس درس خود مشاهده می کردم که تعدادی از دانش آموزانم به دلایل مختلفی نسبت به بقیه دچار افت تحصیلی هستند و در ارزشیابی های کتبی و شفاهی نمرات پایینی کسب می کنند و والدین آنها از این موضوع احساس رنج می نمودند و با همه تلاش در پی جبران آن بر می آمدند. در بسیاری از مواقع می دیدم که شاگردانم دچار تحقیرها و سرزنش ها و تنبیهات قرار می گرفتند و گاهی نیز گره بسته ی آنان با اتخاذ مواضع نادرست والدین یا خود من بسته تر می شد. با مشاهده ی این مسأله در کلاسم تصمیم گرفتم با پیدا کردن راه حل های مناسب و ابتکاری سرنوشت آنها را تغییر دهم، در نتیجه با مطالعه کتاب های گوناگون و تحقیقات انجام شده قبلی توانستم قبل از امتحانات نوبت اول، با برگزاری جلسات مداوم با اولیا و با اجرای سه روش شامل: ۱- دادن برنامه پیشنهادی درسی ۲- رودررویی و تبادل نظر دانش آموز قوی با ضعیف ۳- تهیه فرم نظارت خانواده بر امور درسی فرزندشان روز به روز به فراگیری آنان روح تازه ای بخشیده، وضعیت درسی آنها را بهبود بخشیده و آنها را موفق و شاد ببینم. فهرست مطالب چکیده مقدمه توصیف وضعیت موجود…