مقاله نقش و کاربرد رویکرد سیستمی در تصمیم گیری های نظام آموزشی ایران با ترسیم مدل سیستمی

از آنجا که اصلاح نظام آموزشی کشور شامل: آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ‌ای، آموزش‌ عالی و کارآمد کردن آن برای تأمین منابع انسانی مورد نیاز در جهت تحقق اهداف چشم‌ انداز یکی از اهداف چشم انداز۲۰ ساله ایران اسلامی است. از این رو، در سال های اخیر سیاست های محوری کشور در بخش های مختلف بر ضرورت تصمیم سازی در حوزه ی نظام آموزشی نشان از بحبوحه ضرورت رویکردهای نوین است، که در این برهه از زمان نیز، بحث ها و دیدگاه های متنوعی در این زمینه مطرح شده است. همچنین در میان سازمانها و نهادهای اجتماعی مؤثر بر توسعه ی پایدار، مدیریت نظامهای آموزشی از جایگاه و نقشی منحصر به فرد برخوردار است. محقق با تبیین مدل های تصمیم گیری در حوزه مدیریت نظام آموزشی (کلاسیک، اداری و افزایشی) مدل شهودی خویش را با اشاره به مسائل حاشیه ای نظیر مسائل مالی، اجرایی و مدیریتی تنظیم و با استدلال و فهم درست از مدل های تصمیم گیری قبلی (حد تمرکز) امیدوار است اصلاح و روند تصمیم گیری و تصمیم سازی در حوزه مدیریت نظام آموزشی در آینده موثر واقع شود. فهرست مطالب: چکیده مقدمه رویکرد سیستمی، ابعاد، فواید و معایب آن تعریف سیستم ابعاد رویکرد سیستمی…

پرسشنامه مهارت تصمیم گیری مدیران و کارکنان
پرسشنامه / سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۴۵ هدف: سنجش میزان مهارت تصمیم گیری مدیران و کارکنان معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۱۰ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم گیری اسکات و بروس (GDMS)
پرسشنامه / سپتامبر 9, 2015

تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: ارزیابی سبک های عمومی تصمیم گیری زیر مقیاس ها: سبک شهودی – سبک وابستگی – سبک عقلایی – سبک اجتنابی – سبک آنی سازندگان پرسشنامه: اسکات و بروس معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۵ تعداد صفحات: ۱۰ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه سبک های تصمیم گیری مصرف کننده اسپرولز و کندل
پرسشنامه / سپتامبر 9, 2015

تعداد گویه ها: ۴۱ هدف: ارزیابی سبک های تصمیم گیری مصرف کننده زیر مقیاس ها: کمال گرا – برندگرا – مدگرا – لذت گرا – قیمت گرا – کم دقت – سردرگم – وفادار نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۶ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پایان نامه ارزیابی کیفیت خدمات در فرودگاه و رتبه بندی ابعاد آن با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره

این پژوهش تحت عنوان ارزیابی کیفیت خدمات در فرودگاه و رتبه بندی ابعاد آن با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره با هدف سنجش شکاف انتظارات و ادراکات مسافران فرودگاه به روش پیمایش انجام گرفته است. طرح مفهومی این پژوهش نشان می دهد که مدل سروکوآل مدلی کارا و مناسب جهت سنجش شکاف انتظارات و ادراکات در موسسات خدماتی می باشد. مدل سروکوآل مشتمل بر ۵ بعد: عوامل محسوس، قابلیت اعتماد، پاسخگویی، اطمینان خاطر و همدلی با ۲۲ مولفه بوده که با استفاده از ابزار پرسشنامه و به روش توصیفی – پیمایشی بر روی یک نمونه آماری مشتمل بر ۳۷۰ نفر از مسافران فرودگاه مورد آزمون قرار گرفته اند. با توجه به تحلیل استنباطی داده ها که با استفاده از آزمون T-test انجام شده با ۹۹ درصد اطمینان می توان گفت که در عوامل پنجگانه مورد بررسی که از مدل سرکوآل اخذ شده بین انتظارات مشتریان و عملکرد فرودگاه تفاوت اساسی وجود دارد و این تفاوت معنادار است، به صورتی که در هر یک از عوامل مورد بررسی عملکرد فرودگاه در حد انتظارات مشتریان نیست. این نتایج نشان می دهد که بین انتظارات و ادراکات مسافران از کیفیت خدمات فرودگاه شکاف اساسی وجود داشته و کیفیت خدمات ارائه شده در…

پرسشنامه استراتژی تصمیم گیری
پرسشنامه / آگوست 26, 2015

تعداد گویه ها: ۱۸ هدف: سنجش استراتژی های منطقی و احساسی بودن در تصمیم گیری در سازمان نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.