پرسشنامه تعارضات سازمانی
پرسشنامه / آگوست 29, 2015

تعداد گویه ها: ۹ هدف: بررسی میزان تعارضات درون سازمانی زیر مقیاس ها: تعارض با رئیس – تعارض با مرئوس – تعارض با همردیفان نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) منبع: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.