مقیاس درجه بندی تعامل اجتماعی از دیدگاه معلم هوپز و همکاران
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۸ هدف: ارزیابی جنبه های گوناگون اضطراب اجتماعی در نوجوانان نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد سال انتشار: ۱۹۷۸ تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه تعامل رهبر و زیردست لیدن و ماسلین
پرسشنامه / آگوست 29, 2015

تعداد گویه ها: ۱۱ هدف: سنجش تعامل بین رهبر و زیردستان زیر مقیاس ها: احساسات – وفاداری – همکاری – احترام به تخصص نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۸ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.