پیشینه و ادبیات تعهد سازمانی
پیشینه و ادبیات / ژوئن 9, 2016

یکی از مهم ترین عامل در موفقیت عملکرد شرکت ها نیروی انسانی است. بنابراین توسعه تعهد سازمانی به مدیریت نیروی انسانی اثربخش نیاز دارد (سندوکدو و همکاران،۲۰۱۳). کارکنان متعهد به عنوان منابع نیروی انسانی سازمان ها که توان سازمان را برای بدست آوردن رشد مناسب افزایش می دهد ،پذیرفته می شود(شاهین و همکاران،۲۰۱۳). در تحقیقات انجام شده درباره سازمان، سه نوع نگرش عمده بیشترین توجه را از سوی محققان به خود جلب کرده است. این سه نگرش عبارتند از : ۱- رضایت شغلی (job satisfaction) 2- وابستگی شغلی (job involvement) 3- تعهد سازمانی (organizational commitment). تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است که در طول سال های گذشته مورد علاقه بسیاری از محققان رشته های رفتار سازمانی و روان شناسی خصوصا روان شناسی اجتماعی بوده است. (فرهنگی ،۱۳۸۶) اهمیت توجه به تعهد سازمان از آن جایی شدت پیدا می کند که بر اساس پاره ای تحقیقات مشخص شده است که تعهد سازمانی با پیامد هایی مانند رضایت شغلی و نیاز به کسب موفقیت (باتمن و استراسر،۱۹۸۴)، حضور (ماتیو و زاجیک، ۱۹۹۰)، رفتار سازمانی فرا اجتماعی (اورایلی و چتمن، ۱۹۸۶)، فرصت شغلی (آلن و می یر،۱۹۹۱) و عملکرد شغلی (می یر، آلن و اسمیت ۱۹۹۳) رابطه مثبت و با…

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می یر
پرسشنامه / آگوست 29, 2015

تعداد گویه ها: ۲۴ هدف: سنجش تعهد عاطفی، مستمر و هنجاری سازمان زیر مقیاس ها: تعهد عاطفی – تعهد مستمر – تعهد هنجاری نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد سال انتشار: ۱۹۹۰ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود. همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات تعهد سازمانی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید. پیشینه و ادبیات تعهد سازمانی