پرسشنامه توانبخشی همسر توماس و همکاران (SEI)
پرسشنامه / آگوست 31, 2015

تعداد گویه ها: ۴۷ هدف: سنجش رفتارهایی که منجر به کاهش یا افزایش مصرف الکل از سوی همسر می شود زیر مقیاس ها: رفتارهای افزایش دهنده احتمال مصرف الکل – رفتارهای کاهش دهنده احتمال مصرف الکل نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۳ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.