مقیاس خودگزارشی اختلال نارسایی توجه و فزون کنشی بزرگسالان (ASRS)
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۱۸ هدف: سنجش مشکلات نارسایی توجه و فزون کنشی – تکانش گری زیر مقیاس ها: مشکلات نارسایی توجه – فزون کنشی و تکانش گری نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس تکانش گری هیرسچفیلد و همکاران (IS)
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۱۹ هدف: سنجش رفتار تکانش گری در کودکان نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۶۵ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.