مستندسازی تجربیات شغلی رشته کامپیوتر برای اخذ رتبه عالی
مستندات تجربیات شغلی / سپتامبر 19, 2015

برخی از متخصصان آموزشی، یادگیری را «سازندگی» و «ساختن» می نامند و ابزارها و فعالیتهایی را در تدریس انتخاب می کنند که انواع فرصت ها را برای ساختن علم و معرفت در اختیار دانش آموزان قرار دهد.پولن پیشنهاد می کند که متخصصان آموزشی هنگام انتخاب ابزارها باید به ویژگی هایی توجه کنند؛ ابزار وسیله ای به کار گرفته شود که کل یادگیری را تشویق و حمایت کند و از ابزارهایی استفاده شود که بعضی از مشکلات را کاهش دهد (به یادگیری بخش هایی که یادگیرنده به تنهایی قادر به انجام دادن آن نیست کمک می کند). فناوری های الکترونیکی جزء لاینفک روش های یادگیری براساس دیدگاه «ساخت گرایی» می باشد و به عنوان عامل مهم تحولات در کلاس درسی که حیاتی ترین محل تغییر و تحول است، انجام وظیفه می کند. رایانه نوعی ابزار عملی برای دانش آموز و معلم است که هماهنگ با راهبردهای متعدد آموزش و یادگیری می توانند از آن استفاده کنند. آموزش به کمک رایانه، به موقعیت های آموزشی یا یادگیری اطلاق می شود که در آن معلم، مسئولیت اصلی و تدارک فعالیت های یادگیری و کنترل آن که از طریق ارتباط مستقیم دانش آموز با رایانه صورت می گیرد را عهده دارد. رایانه های مورد…