مقیاس جهت گیری دینی آلپورت (فرم ۲۱ سوالی)
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۲۱ هدف: سنجش جهت گیری های درونی و بیرونی مذهب زیر مقیاس ها: جهت گیری مذهبی درونی – جهت گیری مذهبی بیرونی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.