آزمایش حل مسأله (انعطاف پذیری ذهن)
پرسشنامه / ژانویه 25, 2016

هدف: مطالعه استعداد آزمودنی در تعویض نگرش به هنگام حل مسئله معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد روش اجرا: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه دانش فراشناختی حل مسأله
پرسشنامه / سپتامبر 8, 2015

تعداد گویه ها: ۱۷ هدف: ارزیابی سه طبقه دانش فراشناختی حل مسئله (طبقه شخص، تکلیف و راهبرد) به روش مصاحبه زیر مقیاس ها: شخص – تکلیف – راهبرد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) منبع: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه حل مسأله هلریگل، اسلوکوم و وودمن
پرسشنامه / سپتامبر 1, 2015

تعداد گویه ها: ۱۶ هدف: سنجش حسی یا شهودی و منطقی یا عاطفی بودن فرد زیر مقیاس ها: عاطفی – منطقی – شهودی – حسی نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۳ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه تجدیدنظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R)
پرسشنامه / آگوست 29, 2015

تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: اندازه گیری مهارت افراد در حل مسئله اجتماعی و مولفه های آن زیر مقیاس ها: جهت گیری مثبت به مسأله – جهت گیری منفی به مسأله – حل مسأله منطقی – سبک تکانشی / بی احتیاط – سبک اجتنابی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

آزمون حل مسئله ریاضی پایه چهارم ابتدایی
پرسشنامه / آگوست 25, 2015

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: جمع آوری اطلاعات درباره عملکردهای حل مسئله ریاضی دانش آموزان معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۳۸۸ تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.