پرسشنامه کیفیت خدمات بیمارستانی واندام و لونیز
پرسشنامه / سپتامبر 12, 2015

تعداد گویه ها: ۲۸ هدف: سنجش کیفیت خدمات بیمارستانی زیر مقیاس ها: فیزیکی – قابلیت اعتماد – پاسخگو بودن – اطمینان و تضمین – همدلی سازندگان پرسشنامه: واندام و لونیز معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۲ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.