پرسشنامه خشم صفت – حالت اسپیلبرگر (STAXI-2)
پرسشنامه / سپتامبر 1, 2015

تعداد گویه ها: ۵۷ هدف: سنجش خشم صفت و حالت و بروز و کنترل خشم زیر مقیاس ها: خشم حالت (احساس خشمگینانه – تمایل به بروز کلامی خشم – تمایل به بروز فیزیکی خشم) – خشم صفت (خلق و خوی خشمگینانه – واکنش خشمگینانه) – بروز و کنترل خشم (بروز خشم بیرونی – بروز خشم درونی – کنترل خشم بیرونی – کنترل خشم درونی) نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) منبع: دارد تعداد صفحات: ۲۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.