پرسشنامه خلاقیت، نوآوری و ابتکار در سازمان دورابجی و همکاران
پرسشنامه / آوریل 4, 2016

تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: بررسی میزان حمایت از خلاقیت، نوآوری و ابتکار عمل های شغلی در سازمان سازندگان پرسشنامه: دورابجی، لاملی و کارترایت معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۸ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقاله موانع و چالش های پرورش خلاقیت در آموزش و پرورش با برون رفت از خلاقیت سازمانی و ارائه راهکارها

از آنجا که صاحبنظران خلاقیت را ایده ها و عقایدی جدید می دانند که بایستی عملی شود. چنانچه این ایده های جدید به واقعیت نپیوندد خیال پردازی بیش نیست و همچنین به لحاظ اینکه آموزش و پرورش در میان سایر سازمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده ؛ باید گفت که خلاقیت افراد در این سازمان از واجبات امر در جهان محسوب می گردد. اما اینکه موانع و چالش های پرورش خلاقیت در این سازمان چیست و به کدامین امر متوجه است ، محقق خلاقیت را از دید سازمانی مورد بحث قرار داده و موانع و چالش های جدی آن را استخراج و با ارائه راهکارهایی سازنده به این امر پایان داده است . تحقیق حاضر به لحاظ اهداف ،کیفی و به لحاظ روش توصیفی است . بدین منظور محقق ابتدا سعی نموده است موانع و چالش های پرورش خلاقیت را مورد شناسایی ، سپس آنها را در قالب پرسشنامه محقق ساخته قرار دهد. جامعه آماری تحقیق ۶۶ نفر از مدیران و معاونان پرورشی شهرستان مغان (۳۸ مدیر آموزشی ، ۲۸ نفر معاون پرورشی) است. نمونه آماری از طریق جدول مورگان ۵۷ نفر (۳۲ مدیر آموزشی ، ۲۵ نفر معاون پرورشی) به صورت تصادفی ساده بوده است. در این…

پرسشنامه موانع خلاقیت سازمانی
پرسشنامه / سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۱۷ هدف: بررسی ۴ بعد از موانع خلاقیت سازمانی زیر مقیاس ها: تعهد پایین به سازمان و عدم حمایت کافی مدیریت ارشد – ریسک گریزی و فشار زمانی – ارزیابی تهدیدآمیز – قوانین سفت و سخت و دست و پاگیر نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) منبع: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پروپوزال بررسی رابطه بین خلاقیت و اثربخشی سازمانی

خلاقیت به عنوان پرقدرت ترین توانایی بشری در نهاد آدمی از کودکی گرفته تا بزرگسالی جای دارد. به قول راجرز آدمی ذاتاً خلاق متولد می شود (پیرخایفی، ۱۳۸۴). با این حال خلاقیت در مراحل ابتدایی زندگی تکامل یافته و پیشرفته نیست و به همین دلیل نیازمند به توجه و هدایت است. قطعاً انسان به خلاقیت در تمامی عمر نیاز دارد. به همین علت گیلفورد خلاقیت را عمل یا رفتاری می شناسد که راه حل مناسبی برای مشکل ارائه می نماید و همه ما آگاهیم که خلاقیت در سازمانها علی الخصوص سازمانهای آموزشی چقدر می تواند به نفع سازمان و ذینفعان آن سازمان باشد. فهرست مطالب فرم طرح تحقیق اطلاعات مربوط به دانشجو اطلاعات مربوط به استاد راهنما اطلاعات مربوط به استادان مشاور اطلاعات مربوط به پایان نامه بیان مسأله (تشریح ابعاد، حدود مسأله، معرفی دقیق مسأله، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش های تحقیق، منظور تحقیق) فرضیه های تحقیق سوابق مربوط (بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع و نتایج بدست آمده در داخل و خارج از کشور، نظرهای علمی موجود درباره موضوع تحقیق) اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع تحقیق فرضیه ها فرض اصلی سوالات تحقیق اهداف تحقیق (شامل اهداف علمی، کاربردی و ضرورت…