مقیاس خودپنداره کودکان لیپسیت (SC)
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۲۲ هدف: سنجش خودپنداره کودکان نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۵۸ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس خودپنداره کودکان پیرز – هریس
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۸۰ هدف: سنجش میزان خودپنداره کودکان و نوجوانان زیر مقیاس ها: رفتار – وضعیت عقلانی و تحصیلی – ظاهر جسمانی و نگرش ها – اضطراب – شهرت – شادی و رضایت سازندگان پرسشنامه: پیرز – هریس معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۶۹ تعداد صفحات: ۱۲ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس خودپنداره کودکان (CSCS)
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۸۰ هدف: سنجش میزان خودپنداره در کودکان زیر مقیاس ها: رفتار – وضعیت عقلانی و تحصیلی – ظاهر جسمانی و نگرش ها – اضطراب – شهرت – شادی و رضایت نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۱۲ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه اسنادهای شخصی کودکان پاریش (PAIC)
پرسشنامه / آگوست 26, 2015

تعداد گویه ها: ۴۸ هدف: سنجش خودپنداره کودکان نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۸ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.