مقیاس خودپنداره کودکان لیپسیت (SC)
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۲۲ هدف: سنجش خودپنداره کودکان نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۵۸ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس خودپنداره رفتاری ویلیامز و ورکمن (BSCS)
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۳۶ هدف: سنجش خودپنداره رفتاری کودکان سازندگان پرسشنامه: رابرت ال. ویلیامز و ادوارد آ. ورکمن معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد روایی: دارد پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۸ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس خودپنداره کودکان (CSCS)
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۸۰ هدف: سنجش میزان خودپنداره در کودکان زیر مقیاس ها: رفتار – وضعیت عقلانی و تحصیلی – ظاهر جسمانی و نگرش ها – اضطراب – شهرت – شادی و رضایت نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۱۲ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه خودپنداره فضلی
پرسشنامه / سپتامبر 8, 2015

تعداد گویه ها: ۲۸ هدف: سنجش میزان خودپنداره دانش آموزان نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه خودپنداره راجرز
پرسشنامه / سپتامبر 8, 2015

تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: سنجش میزان خویشتن پنداری افراد نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه خودپنداره راج کمار ساراسوت (SCQ)
پرسشنامه / سپتامبر 8, 2015

تعداد گویه ها: ۴۸ هدف: سنجش خودپنداره و ابعاد آن زیر مقیاس ها: جسمانی – اجتماعی – خلق و خو – آموزشی – اخلاقی – عقلانی نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۱۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه اسنادهای شخصی کودکان پاریش (PAIC)
پرسشنامه / آگوست 26, 2015

تعداد گویه ها: ۴۸ هدف: سنجش خودپنداره کودکان نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۸ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.