پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه اندرسون و بروک (QOSL)
پرسشنامه / سپتامبر 12, 2015

تعداد گویه ها: ۳۹ هدف: سنجش ادراک فرد در مورد کیفیت زندگی در مدرسه زیر مقیاس ها: رضایت عمومی – عواطف منفی – رابطه با معلم – فرصت – پیشرفت – ماجراجویی – انسجام اجتماعی سازندگان پرسشنامه: اندرسون و بروک معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۰ تعداد صفحات: ۹ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.