مقیاس سنجش رشد اعتقادی (SBD)
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۵۱ هدف: سنجش رشد اعتقادی زیر مقیاس ها: عواطف دینی – باورهای دینی – دانش دینی – آثار دینی – اعمال دینی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد سال انتشار: ۱۳۸۳ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس رشد اخلاقی کودکان، نوجوانان و جوانان
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۱۸ هدف: سنجش رشد اخلاقی در کودکان، نوجوانان و جوانان زیر مقیاس ها: اخلاق زیست / محیطی – اخلاق مراقبت از خود یا اخلاق فردی – اخلاق در مناسبات خانوادگی – اخلاق اجتماعی – اخلاق انسانی – اخلاق مینوی (یا متعالی) نمره گذاری: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۱۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس رشد اجتماعی واینلند
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۱۱۷ هدف: سنجش میزان توانایی فرد در برآوردن نیازهای عملی خود و قبول مسئولیت زیر مقیاس ها: خودیاری عمومی – خودیاری در غذا خوردن – خودیاری در لباس پوشیدن – خودفرمانی – اشتغال – ارتباط زبانی – جا به جایی – اجتماعی شدن نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۱۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه رشد حرفه ای آکفیلت و کوت
پرسشنامه / سپتامبر 8, 2015

تعداد گویه ها: ۵ هدف: ارزیابی رشد حرفه ای کارکنان در سازمان نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه اختلال هماهنگی رشدی مخصوص والدین ویلسون و همکاران (DCDQ’07)
پرسشنامه / آگوست 25, 2015

تعداد گویه ها: ۱۵ هدف: ارزیابی کنترل در حین حرکت، حرکات ظریف / دستخط و هماهنگی عمومی در کودکان سنین ۵ تا ۱۵ سال زیر مقیاس ها: حرکات ظریف / دستخط – هماهنگی عمومی – کنترل در حین حرکت سازندگان پرسشنامه: ویلسون و همکاران معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۹ تعداد صفحات: ۱۰ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.