آزمون تأییدجویی کودکان پاتی و امباست (CAST)
پرسشنامه / سپتامبر 21, 2016

تعداد گویه ها: ۵۰ هدف: سنجش تأییدجویی در کودکان زیر مقیاس ها: رفتار گرایشی – رفتار اجتنابی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد روش اجرا: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد پایایی: دارد هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۴ تعداد صفحات: ۲۰ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.