پرسشنامه توصیف جو سازمانی – مدرسه (OCDQ)
پرسشنامه / آگوست 31, 2015

تعداد گویه ها: ۳۴ هدف: سنجش رفتار معلمان و مدیران مدارس زیر مقیاس ها: رفتار مشغول – رفتار ناکام – رفتار صمیمی – رفتار حمایتی – رفتار دستوری نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود. همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات جو سازمانی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید. پیشینه و ادبیات جو سازمانی