پرسشنامه تنظیم رفتار ورزشی مارکلند و توبین (BREQ-2)
پرسشنامه / آگوست 31, 2015

تعداد گویه ها: ۱۹ هدف: سنجش انگیزه تنظیم رفتار ورزشی زیر مقیاس ها: تنظیم بیرونی – تنظیم متمایل به درون – تنظیم شناسایی شده – انگیزه درونی – عدم انگیزه نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد سال انتشار: ۲۰۰۴ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.