پرسشنامه سبکهای پردازش اطلاعات شهودی – خردگرایانه اپستین و پاسینی (REI)
پرسشنامه / آوریل 8, 2016

تعداد گویه ها: ۲۲ هدف: ارزیابی سبکهای پردازش اطلاعات در افراد (شهودی – خردگرایانه) زیر مقیاس ها: شهودی – خردگرایی سازندگان پرسشنامه: اپستین و پاسینی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.