پرسشنامه سبک مدیریت تضاد
پرسشنامه / سپتامبر 9, 2015

تعداد گویه ها: ۱۵ هدف: ارزیابی سبکهای مدیریت تضاد زیر مقیاس ها: همکاری – رقابت – اجتناب – هماهنگ – توافق نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.