پرسشنامه سبک های اسنادی سلیگمن و همکاران (ASQ)
پرسشنامه / سپتامبر 9, 2015

تعداد گویه ها: ۴۸ هدف: تعیین سبک اسنادی افراد یعنی منبع کنترل (درونی/بیرونی)، میزان پایداری (باثبات/بی ثبات)، کلیت (عمومی/اختصاصی) و قابلیت کنترل (کنترل پذیر/کنترل ناپذیر) زیر مقیاس ها: سبک اسناد منفی ترکیبی – سبک اسناد مثبت ترکیبی – نمره مثبت ترکیبی منهای نمره منفی ترکیبی – نمره منفی درونی – نمره منفی ثبات – نمره منفی عمومی – ناامیدی – نمره مثبت درونی – نمره مثبت ثبات – نمره ثبات عمومی – امیدواری نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد سال انتشار: ۱۹۸۳ تعداد صفحات: ۱۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.