پرسشنامه سبک های تصمیم گیری مصرف کننده اسپرولز و کندل
پرسشنامه / سپتامبر 9, 2015

تعداد گویه ها: ۴۱ هدف: ارزیابی سبک های تصمیم گیری مصرف کننده زیر مقیاس ها: کمال گرا – برندگرا – مدگرا – لذت گرا – قیمت گرا – کم دقت – سردرگم – وفادار نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۶ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.