پرسشنامه مقابله مذهبی پارگامنت (RCOPE)
پرسشنامه / سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۱۴ هدف: سنجش میزان مقابله مذهبی فرد در مقابله با یک حادثه منفی در زندگی زیر مقیاس ها: سبک های مقابله ای مثبت – سبک های مقابله ای منفی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.