پرسشنامه سخت گیری
پرسشنامه / ژانویه 15, 2016

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش میزان سخت گیری در افراد معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس سخت کوشی بارتون
پرسشنامه / ژانویه 14, 2016

تعداد گویه ها: ۴۵ هدف: سنجش میزان سخت کوشی در افراد زیر مقیاس ها: تعهد – کنترل – مبارزه طلبی سازندگان پرسشنامه: پل بارتون معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۱۰ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.