پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس – نسخه ۵۲ سوالی
پرسشنامه / سپتامبر 9, 2015

تعداد گویه ها: ۵۲ هدف: سنجش سرمایه فکری سازمان ها زیر مقیاس ها: سرمایه انسانی – سرمایه ساختاری – سرمایه ارتباطی (مشتری) سازندگان پرسشنامه: بونتیس معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۸ تعداد صفحات: ۱۲ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس
پرسشنامه / سپتامبر 9, 2015

تعداد گویه ها: ۴۲ هدف: سنجش سرمایه فکری سازمان ها زیر مقیاس ها: سرمایه انسانی – سرمایه ساختاری – سرمایه ارتباطی (مشتری) سازندگان پرسشنامه: بونتیس معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۸ تعداد صفحات: ۱۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.