پرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیو
پرسشنامه / سپتامبر 9, 2015

از دیدگاه بوردیو در تقسیم بندی انواع سرمایه استفاده شده است. بوردیو سرمایه فرهنگی را به سه دسته تقسیم می کند. ۱- سرمایه فرهنگی تجسم یافته یا متجسد (سرمایه بدنی و فردی) ۲- سرمایه فرهنگی عینیت یافته ۳- سرمایه فرهنگی نهادی و ضابطه ای تعداد گویه ها: ۲۲ هدف: سنجش ارزشها و نمودهای فرهنگی و هنری زیر مقیاس ها: سرمایه فرهنگی تجسم یافته یا متجسد – سرمایه فرهنگی عینیت یافته – سرمایه فرهنگی نهادی و ضابطه ای نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود. همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات سرمایه فرهنگی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید. پیشینه و ادبیات سرمایه فرهنگی