پایان نامه بررسی میزان سلامت اجتماعی دانشجویان

سلامت فرد پایه و بنیان سلامت جامعه است و این دو آنچنان به هم وابسته اند که نمی توان بین آن ها حد و مرز قائل شد. وضعیت سلامت تک تک افراد جامعه به روش های گوناگون بر سلامت دیگران و عواطف آنها و همچنین شاخص های اقتصادی – اجتماعی جامعه اثر می گذارد. سلامت جوانان، یک اولویت اصلی در همه کشورها است. نیازهای سلامت جوانان در بستر تحولات اجتماعی در سطح جهانی و ملی گویای کاستی های چندی است و معمول است که در موضوع سلامت، به ابعاد جسمانی و فیزیکی سلامت بیشتر توجه شود، ولی ابعاد روانی و اجتماعی سلامت کم تر مورد توجه قرار می گیرد. (sergin & eliton,2000) از سویی موضوع سلامتی دانشجویان یک مسأله حیاتی است که امروزه موجب چالشهای زیادی شده است. (Kadison & esnayder,2004) اهمیت مسأله بویژه زمانی بیشتر می شود که برخی مطالعات نشان می دهند که مشکلات این قشر روند افزایشی دارد. مثلاً نتایج یک پژوهش طولی ۱۳ ساله نشان داد که امروزه دانشجویان نسبت به قبل به میزان بیشتری به مراکز مشاوره دانشگاهی مراجعه می کنند؛ به علاوه مشکلات آنها پیچیده تر شده است. (Benton,2003) کشور ما هم با وجود کاستی های موجود، به خصوص در مناطق محروم، برای سلامت…