پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه
پرسشنامه / سپتامبر 9, 2015

تعداد گویه ها: ۴۴ هدف: سنجش میزان سلامت سازمانی مدرسه از جنبه های مختلف زیر مقیاس ها: روحیه – تأکید علمی – رعایت – ساختاردهی – حمایت منابع – نفوذ مدیر – یگانگی نهاد نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.