مستند اقدام پژوهی چگونه توانستم با استفاده از روش تدریس نوین در کلاس چندپایه در پیشرفت تحصیلی و سواد خواندن و نوشتن دانش آموزان موفق عمل نمایم؟
مستندات اقدام پژوهی / سپتامبر 21, 2015

مدت پنج سال است که در کلاسهای چندپایه تدریس می کنم، تدریس در کلاس چندپایه همیشه برایم مشکل ساز بوده، کمبود وقت، بازده کم، از تلاش بیشتر و گاهی ضعیف بودن یکی از پایه ها کارم را سخت می کرد. با این همه تلاش نتیجه مطلوب را بدست نمی آوردم. امسال هم در دبستان مشغول به تدریس شدم. مدرسه دارای ۳ دانش آموز در پایه های اول، دوم و چهارم بود. پایه های دوم و چهارم از لحاظ وضعیت آموزشی در سطح خیلی ضعیفی قرار داشتند و من با یک سری اقدامات و استفاده از انواع روشهای تدریس نوین توانستم وضعیت آموزشی دانش آموزان را بهبود ببخشم. روشهایی که در این اقدام آنها را انجام داده ام اکثراً به دلیل توسل به شیوه سنتی به باد فراموشی سپرده شده است و یا استفاده از این روشها در میان روشهای متداول تدریس کم رنگ است. من با استفاده از این روشها تحولی نوین در جهت پیشرفت در کلاس چندپایه ایجاد کردم که برایم دری را گشود که در سالهای آتی می توانم بدون دغدغه در کلاسهای چندپایه تدریس نمایم. فهرست مطالب چکیده مقدمه تعریف و طرح مسأله توصیف وضع موجود گردآوری اطلاعات (شواهد ۱) انتخاب راه حل جدید اجرای طرح جدید…