پرسشنامه سواد علمی در درس علوم تجربی
پرسشنامه / سپتامبر 10, 2015

تعداد گویه ها: ۳۷ هدف: سنجش سواد علمی دانش آموزان در درس علوم تجربی زیر مقیاس ها: دانش علمی – نگرش علمی – ماهیت علمی – روش علمی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه سواد اطلاعاتی
پرسشنامه / سپتامبر 10, 2015

تعداد گویه ها: ۵۵ هدف: سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۲۱ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.