پرسشنامه شجاعت
پرسشنامه / ژانویه 25, 2016

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش میزان شجاعت افراد معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه شجاعت
پرسشنامه / سپتامبر 10, 2015

تعداد گویه ها: ۲۱ هدف: ارزیابی شجاعت افراد در موقعیت های ترس زا معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۱۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.