پرسشنامه شخصیت برند جونز
پرسشنامه / سپتامبر 10, 2015

تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: بررسی نگرش مشتریان از شخصیت یک برند زیر مقیاس ها: مسئولیت پذیری – پویایی – حساسیت – جسارت – سادگی سازندگان پرسشنامه: جونز معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۹ تعداد صفحات: ۱۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه شخصیت برند تیم های ورزشی تسوتسو (SPORTEAPE)
پرسشنامه / سپتامبر 10, 2015

تعداد گویه ها: ۲۴ هدف: سنجش شخصیت در تیم های ورزشی زیر مقیاس ها: رقابت – پرستیژ – اخلاقیات – اصالت – اعتبار سازندگان پرسشنامه: تسوتسو معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۱۲ تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه شخصیت برند آمبرویز
پرسشنامه / سپتامبر 10, 2015

تعداد گویه ها: ۲۳ هدف: اندازه گیری بعدهای شخصیتی برند زیر مقیاس ها: دوستانه – خلاق – جذاب – فرازجو – درون گرا – گمراه کننده – اصیل – برازندگی – وظیفه شناس نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۵ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه شخصیت برند آکر
پرسشنامه / سپتامبر 10, 2015

تعداد گویه ها: ۴۲ هدف: اندازه گیری بعدهای شخصیتی برند زیر مقیاس ها: صداقت – هیجان – شایستگی – کمال – سرسختی سازندگان پرسشنامه: آکر معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۷ تعداد صفحات: ۱۱ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.