مستندسازی تجربیات شغلی آموزگار و مدیر آموزگار برای اخذ رتبه عالی (۴)
مستندات تجربیات شغلی / سپتامبر 19, 2015

آمار نشان می دهد که نظام آموزش و پرورش ایران حدود یک میلیون دانش آموز در کلاس های درس پایه به تحصیل می پردازند. دانش آموزان کلاس های درس چندپایه را دانش آموزان روستایی یا دانش آموزان حومه شهرهای کوچک و دورافتاده تشکیل می دهند. آموزگاران کلاس های درس چندپایه نیز بیشتر از مناطق روستایی برخاسته اند. که عمدتاً دارای مدرک تحصیلی دیپلم هستند و کمترین آموزش ها را دیده اند و از اموزش های پایه ی معلمی بی بهره اند. دلیل اصلی تشکیل کلاس های چندپایه به حد نصاب نرسیدن تعداد دانش آموزان در یک پایه ی تحصیلی است. معمولاً حد نصاب تعداد دانش آموزان برای رسمیت یافتن کلاس های درسی را در هر پایه نظام آموزشی تعیین و ابلاغ می کند. با روند رو به افزایش مهاجرت از روستاها به شهرها زمینه ی تشکیل کلاس های چندپایه فراهم می آید. دیدگاههای مختلفی نسبت به کلاس های درس چندپایه وجود دارد: برخی این کلاس ها را جزو معضلات نظام آموزشی می دانند که باید از میان برداشته شود و بعضی دیگر وجود این کلاس ها را به مثابه فرصتی برای یک عمل آموزش و پرورش پرورش بهینه به شمار می آورند. تحقیقات نشان می دهد که میان دانش آموزان…

مستندسازی تجربیات شغلی رشته ادبیات و زبان فارسی برای اخذ رتبه عالی (۲)
مستندات تجربیات شغلی / سپتامبر 19, 2015

در عصر حاضر بیشتر صاحب نظران و متخصصان آموزشی بر این باورند که توسعه انفجار آمیز دانش و اطلاعات، از طریق فناوری های الکترونیکی جدید ماهیت دانستن را تغییر داده است؛ در آنچه دانش آموزان فرا می گیرند، تحولات بنیادی پدید آمده است و جوامع را آن چنان متحول کرده است که دیگر ساختار روش های نظام های آموزشی سنتی (آموزش مستقیم) قادر نیستند در شرایط موجود، جوانان و نوجوانان را برای چالش در دنیای پیوسته در حال تحول آماده کنند. اینک باید از خود بپرسم که وظیفه ما در برخورد با این تحولات چیست؟ و چه باید کرد تا نظام آموزشی ما همگام با تحولات جهانی متحول شود و دانش آموزان را برای چالش در دنیای پیوسته متحول، تربیت نمود. در پاسخ باید بگوییم که تغییر در شیوه تدریس بسیار لازم و ضروری است تا همه را به سوی تعالی و پیشرفت رشد و سوق دهد و اثربخش باشد تا معلمانی موفق و دانش آموزانی با انگیزه و فعال داشته باشیم از این رو تصمیم گرفتم که به مطالعه و جستجو بپردازم و روشهای نوین و برتر را بر گزینم تا از سردرگمی ها و کشمکش ها و بی انگیزگی نجات یابم و با شنیدن «از شعر و شاعری…