پروژه بررسی نقش شرکت های فراملیتی در اقتصاد کشورهای میزبان
رشته علوم اجتماعی , پروژه / سپتامبر 10, 2015

شرکت‌ های فراملیتی از پیشتازان جهانی‌ سازی اقتصاد هستند. مدت‌ها پیش از آنکه بحث جهانی‌ سازی، رونق امروزی را کسب کند فعالیت این شرکت‌ها جنبه فراملیتی به خود گرفت و حاکمیت ملی کشورها را با چالش‌های جدی روبه‌ رو کرد. یکی از دلایل رغبت این شرکت‌ ها به سرمایه‌ گذاری در کشورهای جهان سوم، افزایش قدرت خرید شهروندان در کشور میزبان و ایجاد بازارهای مصرف است. قدرت تولیدی فراوان این شرکت‌ ها و تلاش آنها برای فراهم آوردن بازار فروش، ایجاد نیازهای کــــاذب در مصرف کنندگان را از طریق رسانه‌های تبلیغاتی، سبب شده است. انبوه فراورده‌های لوکس و غیرلوکس مصرفی از یک سو و تبلیغات بی‌ وقفه رسانه‌ های جمعی از دیگرسو، روزبه‌روز کشورهای فقیر را در ورطه مصرف‌زدگی و بی‌هویتی اقتصادی و فرهنگی، فرو می‌ برد. آنچه برای شرکت‌ های فراملیتی مهم است یکسان شدن مقررات گمرکی در کشورهای جهان سوم است تا این شرکت‌ها، مختصر موانع قانونی ناشی از حق حاکمیت ملی کشورهای جهان سوم را هم در پیش‌ روی نداشته باشند و با سرعت و سهولت به هرگونه فعالیت آشکار یا پنهان سیاسی و اقتصادی مبادرت ورزند و سیطره خود را بر منابع کشورهای جهان بیشتر کنند. فهرست مطالب مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف…