پرسشنامه تبعیض اجتماعی و شکاف نسل
پرسشنامه / ژانویه 23, 2016

تعداد گویه ها: ۲۶ هدف: بررسی تبعیض اجتماعی و شکاف نسل زیر مقیاس ها: احساس محرومیت نسبی از دارایی های مملکت – میزان توجه دولت به این نسل و نسل گذشته – سطح سواد – عدم آموزش افراد میان سال به بالا توسط حکومت – شکاف نسلی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.