پرسشنامه سنجش صمیمیت با همسر میلر و لفکورت
پرسشنامه / ژانویه 14, 2016

تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: سنجش میزان صمیمیت با همسر به لحاظ اجتماعی سازندگان پرسشنامه: آر. اس. میلر و اچ. ام. لفکورت معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس ترس از صمیمیت دسکاتنر و ثلن
پرسشنامه / دسامبر 27, 2015

تعداد گویه ها: ۳۵ هدف: سنجش ترس از صمیمیت و سنجش اضطراب های مربوط به روابط نزدیک سازندگان پرسشنامه: دسکاتنر و ثلن معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد هنجاریابی: دارد سال انتشار: ۱۹۹۱ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی
پرسشنامه / سپتامبر 14, 2015

تعداد گویه ها: ۴۱ هدف: ارزیابی نیازهای صمیمیت زناشویی زیر مقیاس ها: صمیمیت عاطفی – صمیمیت روانشناختی – صمیمیت عقلانی – صمیمیت جنسی – صمیمیت بدنی – صمیمیت معنوی – صمیمیت زیباشناختی – صمیمیت اجتماعی / تفریحی سازندگان پرسشنامه: باگاروزی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۰ تعداد صفحات: ۱۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه صمیمیت زوجین ووندن بروک و هانس برتمن
پرسشنامه / سپتامبر 10, 2015

تعداد گویه ها: ۵۶ هدف: ارزیابی ۵ شاخص صمیمی بودن در ازدواج زیر مقیاس ها: صمیمیت – میزان توافق – صادق بودن – علاقه و محبت – پایبندی به تعهدات نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.